Lĩnh vực kinh doanh

  • Kinh doanh các loại máy móc, thiết bị kỹ thuật công nghệ cao trong ngành điện – điện tử.
  • Kinh doanh, sản xuất, gia công chế tạo, lắp ráp các hệ thống điện – điện tử trong dân dụng và công nghiệp.
  • Cung cấp các dịch vụ tư vấn giải pháp, đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật trong các lĩnh vực điện – điện tử.
  • Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng cho các máy móc, thiết bị công nghiệp và dân dụng.
  • Cung cấp dịch vụ tư vấn dự án và lập hồ sơ mời thầu trong lĩnh vực chuyên môn.
  • Cung cấp dịch vụ nghiên cứu đánh giá thị trường, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại trong thị trường Việt Nam.