Chu trình thiết kế toàn diện trên Solid Edge PCB

Công ty TNHH thiết bị khoa học và dịch vụ Việt Nhật _Vijases là hiện là nhà cung cấp phần mềm thiết kế điện _ điện tử của hãng Siemens Ingenuity for Life; nổi bật là phần mềm Solid Edge.
Video này, chúng tôi mô tả toàn bộ quá trình thiết kế trên giao diện của phần mềm Solid Edge PCB Design.
Đây là một module của Siemens cung cấp công cụ thiết kế PCB 2D/3D tích hợp.
Bao gồm:
+ Thiết kế sơ đồ nguyên lý,
+ Thiết kế PCB,
+ Phác thảo định tuyến,
+ Phối hợp thiết kế cơ khí và điện tử.

Solid Edge PCB Design hỗ trợ một cách tiếp cận thiết kế đúng đắn nhất cho phép xác thực thiết kế cho sản xuất, hỗ trợ tích hợp các thiết kế cũ vào chu trình thiết kế.

Để xem thêm chi tiết, vui lòng tham khảo:
https://vijases.vn/category/san-pham/siemens

Liên hệ tư vấn hỗ trợ Công ty TNHH thiết bị khoa học và dịch vụ Việt Nhật:
+ Hottline: 0942 798 468
+ Email: Sales@vijases.com