Toạ đàm Hiện thực hóa Sản xuất thông minh trong ngành Công nghiệp Điện tử: Cơ hội nào cho thị trường Việt Nam?

Theo số liệu do Chính phủ Việt Nam công bố, ngành Công nghiệp Điện tử là một trong hai ngành định hướng xuất khẩu bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch COVID-19. Mặc dù hầu hết các doanh nghiệp trong ngành là doanh nghiệp đa quốc gia (MNEs) và thích nghi được tốt với đại dịch, nhưng các MNEs vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nhà cung trên toàn thế giới để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Trên thị trường sản xuất công nghiệp toàn cầu, thị trường điện tử tăng gần 3%. Chính phủ đã thực hiện các biện pháp để thúc đẩy mối liên kết giữa các MNEs và các nhà cung cấp địa phương.

Điểm nổi bật của Toạ đàm

Đồng tổ chức bởi Ringier Trade Media Ltd, Toạ đàm sẽ được dẫn dắt bởi ông Sebastian Bersch – đến từ Siemens Digital Industries Software với các chủ đề chính sau:

1) Xu hướng và thách thức trong ngành Sản xuất Điện tử.
2) Lập kế hoạch sản xuất đồng bộ để sản xuất linh hoạt hơn và ra mắt thị trường nhanh hơn.
3) Hợp lý hóa quá trình sản xuất để có hiệu quả cao hơn và chất lượng tốt hơn.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ nắm được trực tiếp các thông tin về ngành Công nghiệp Điện tử Việt Nam từ diễn giả khách mời là Bà Đỗ Phương Chi – Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp Việt Nam (IDC) thuộc Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương. Các nội dung chính được chia sẻ sẽ về chủ đề “Công nghiệp Điện và Điện tử của Việt Nam”, cụ thể:

1) Thông tin về các doanh nghiệp trong ngành Điện – Điện tử Việt Nam.
2) Các hoạt động hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp Việt Nam (IDC).
3) Hiện trạng và định hướng phát triển tương lai của ngành Điện – Điện tử Việt Nam.

Đối tượng tham dự:

Đăng ký ngay: https://bom.to/nRhMXOF

Các giám đốc, VIPs, CEOs các doanh nghiệp liên quan đến ngành Sản xuất Điện tử (SMT/Box-build, công nghệ cao, 5G, các thiết bị gia dụng lớn nhỏ)