VIJASES CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ BÁN HÀNG CỦA HÃNG POLAR INSTRUMENTS

Công ty TNHH thiết bị khoa học và dịch vụ Việt Nhật chính thức trở thành đại lý bán hàng của hãng Polar Instrumens tại Việt Nam.

https://www.polarinstruments.asia/partners

Polar Instruments Asia Pacific cung cấp các giải pháp đơn giản để giải quyết
các vấn đề phức tạp từ một số nhà sản xuất thiết bị và nhà cung cấp giải pháp hàng đầu
thế giới cho ngành thiết kế, thử nghiệm, kiểm tra và sửa chữa PCB.