Tag: phần mềm PADS

MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH

NHỮNG ĐẶC TÍNH ƯU VIỆT CỦA PHẦN MỀM THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ PADS MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH Giải pháp mô phỏng PCB cho các thiết kế tích hợp cao: phần mềm thiết kế mạch PADS cung cấp các lựa chọn mạnh cho các bản thết kế tích hợp cao. PADS® Professional cung cấp một bộ phần […]

PADS Professionals

PHẦN MỀM THIẾT KẾ MẠCH PADS CỦA MENTOR PADS Professionals Khám phá cách phần mềm PADS Professionals hoàn thành bộ thiết kế PCB đáp ứng tất cả các thách thức về thiết kế, mô phỏng, xác nhận và sản xuất mà mỗi nhóm kỹ sư nhỏ hoặc kỹ sư độc lập phải đối mặt. Chỉ […]