Solid Edge PCB Design

Solid Edge PCB Design/ Thiết kế và hợp tác PCB trong Solid Edge

1. Tổng quan:

Bố cục 3D tích hợp đầy đủ với vị trí, các ràng buộc, kiểm tra quy tắc thiết kế (DRC) và trực quan hóa hình ảnh thực tế giảm thiểu các lần lặp MCAD. Solid Edge PCB Design sử dụng một bộ đầy đủ các ràng buộc 3D với phát hiện va chạm động và xác minh hàng loạt để đảm bảo thiết kế cơ điện không có lỗi.

Đồng bộ hóa các khía cạnh cơ điện trong thiết kế bảng mạch in của bạn bằng cách sử dụng các công cụ bố trí sơ đồ và PCB được chứng minh trong ngành cho phép người dùng tránh thiết kế lại tốn kém cả thiết kế PCB và cơ khí.

Các công cụ Thiết kế PCB của Solid Edge cho phép cộng tác theo thời gian thực giữa các nhóm thiết kế ECAD-MCAD để vượt qua các thách thức thiết kế cơ điện trước đó trong chu trình thiết kế.

2. Khả năng

Đẩy nhanh phát triển thiết kế nhờ Solid Edge PCB Design cung cấp các công cụ bố trí PCB và sơ đồ cung cấp định tuyến phác thảo, lập kế hoạch và sắp xếp 2D / 3D phân cấp và cộng tác ECAD-MCAD.

+ Đẩy nhanh phát triển với giao tiếp hai chiều về thay đổi thiết kế gia tăng và quá trình xem xét và phê duyệt tự động giữa lĩnh vực điện tử và cơ khí.

+ Trực quan hóa các vấn đề trong môi trường PCB 3D để thực hiện kiểm tra tên miền và xác định các vi phạm can thiệp tiềm ẩn trong thời gian thực.

+ Nhanh chóng chụp và bố trí các bảng mạch in, sau đó xác minh và cập nhật thiết kế giữa sơ đồ và bố cục.

+ Tận dụng lập kế hoạch và quản lý vị trí tự động, định tuyến phác thảo tương tác được hỗ trợ tự động, định tuyến theo định hướng ràng buộc, điều chỉnh lưới tốc độ cao và hơn thế nữa.

+ Truy cập các thư viện và kho phần , với một kết nối dễ dàng đến cơ sở dữ liệu thành phần để tìm kiếm phần nhanh và tải xuống mô hình.

*** Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ tới Công ty TNHH thiết bị khoa học và dịch vụ Việt Nhật là đơn vị phân phối phần mềm chính thức của hãng Siemens:

Tel: (+84) 24 66549464
Hotline: (+84) 942798468
Email: Sales@vijases.com (bộ phận kinh doanh); support@vijases.com (bộ phận kỹ thuật)
Website: www.vijases.com