Solid Edge PCB Collaboration

Solid Edge PCB Collaboration

Hợp tác PCB Solid Edge loại bỏ các rào cản giữa các môi trường ECAD-MCAD bằng cách truyền đạt hiệu quả ý định thiết kế giữa các miền trong khi cho phép các kỹ sư ở lại trong các môi trường riêng lẻ của họ. Phần mềm cung cấp một hình ảnh 3D trực quan của cả bảng mạch in và vỏ bọc của nó, cho phép dễ dàng tạo và xuất ý định thiết kế PCB.

Hợp tác PCB của Solid Edge hoạt động hoàn hảo với Solid Edge PCB Design, nó cũng có thể được triển khai với các ứng dụng phần mềm thiết kế PCB hàng đầu trong ngành sử dụng định dạng IDX để hợp tác ECAD-MCAD.

Khả năng nổi bật:

+ Dễ dàng tạo và xuất ý định thiết kế cho PCB từ môi trường MCAD
+ Truyền dữ liệu hiệu quả hai chiều giữa các miền bằng định dạng dữ liệu IDX – chỉ truyền dữ liệu cần thiết để đề xuất thay đổi
+ Sử dụng chế độ xem 3D thực tế của các thành phần PCB để hỗ trợ phát triển thiết kế
+ Dễ dàng xác định vị trí các thành phần PCB bằng cách sử dụng một đường dẫn PCB
+ Xem các thuộc tính thành phần với một cú nhấp chuột đơn giản – không còn phải tìm kiếm một phần trong môi trường đồ họa
+ Nhập dữ liệu đồng, dưới dạng phác thảo, từ miền điện

*** Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ tới Công ty TNHH thiết bị khoa học và dịch vụ Việt Nhật là đơn vị phân phối phần mềm chính thức của hãng Siemens:

Tel: (+84) 24 66549464
Hotline: (+84) 942798468
Email: Sales@vijases.com (bộ phận kinh doanh); support@vijases.com (bộ phận kỹ thuật)
Website: www.vijases.com