Mechanical Design in Solid Edge

Mechanical Design in Solid Edge
Solid Edge tiếp tục cải thiện trong lĩnh vực thiết kế với mỗi bản phát hành mới.

Video này cho thấy khả năng thiết kế cơ khí hàng đầu trong ngành của Solid Edge. Solid Edge sử dụng công nghệ đồng bộ để giúp bạn tăng tốc thiết kế sản phẩm, chỉnh sửa nhanh hơn và cải thiện việc sử dụng lại dữ liệu thiết kế. Với khả năng phác thảo 2D nhanh hơn, thiết kế kim loại tấm tốt nhất, mô hình linh hoạt và lắp ráp linh hoạt, kết xuất hình ảnh thực tế và tính di động không thể so sánh được, Solid Edge giúp bạn thiết kế tốt hơn. Tìm hiểu thêm tại www.siemens.com/plm/solidedge2020

Solid Edge là một danh mục các công cụ phần mềm giá cả phải chăng, dễ triển khai, bảo trì và sử dụng, thúc đẩy tất cả các khía cạnh của quy trình phát triển sản phẩm – thiết kế cơ khí và điện, mô phỏng, sản xuất, tài liệu kỹ thuật, quản lý dữ liệu và cộng tác dựa trên đám mây. Được phát triển trên các công nghệ hàng đầu của Siemens, Solid Edge cung cấp cách tiếp cận toàn diện và sáng tạo nhất để phát triển sản phẩm cho thị trường chính.