HyperLynx Design Rule Checking (DRC)

Kiểm tra quy tắc thiết kế HyperLynx (DRC)
HyperLynx® DRC nhanh chóng xác định các vấn đề thiết kế PCB ảnh hưởng đến tính toàn vẹn tín hiệu EMI / EMC và tính toàn vẹn công suất.

Kiểm tra quy tắc thiết kế HyperLynx® (DRC) cung cấp xác minh thiết kế điện nhanh chóng, toàn diện cho tất cả những người bố trí PCB, kỹ sư phần cứng và chuyên gia SI / PI / EMC, bất kể công cụ bố trí hoặc trình độ chuyên môn của họ. Cách tiếp cận tự động của nó có thể được sử dụng lặp đi lặp lại, để xác định các vi phạm thiết kế dẫn đến tính toàn vẹn tín hiệu, tính toàn vẹn công suất và các vấn đề EMI / EMC, loại bỏ kiểm tra thủ công và tắc nghẽn chu trình PCB.

HyperLynx DRC vượt trội so với DRC bố trí PCB và có sẵn trong hai cấu hình khác nhau: tiêu chuẩn và nhà phát triển.

Hỗ trợ các quy tắc tích hợp và tùy chỉnh

Quét và gắn cờ các khu vực của các vấn đề EMI, SI và PI tiềm năng.

Khả năng quy tắc DRC mạnh mẽ

Hỗ trợ thực hiện các quy tắc phức tạp nhất cho tất cả các khía cạnh của kiểm tra quy tắc điện.

Giao diện đồ họa trực quan, dễ sử dụng

Kết quả có thể được trình bày ở định dạng bảng tính, có thể sắp xếp theo lựa chọn của người dùng. 

*** Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ tới đơn vị phân phối độc quyền chính thức  của hãng Mentor: Công ty TNHH Thiết bị khoa học và dịch vụ Việt Nhật – Vijases:

Tel: (+84) 24 66549464
Hotline: (+84) 942798468
Email: Sales@vijases.com ; support@vijases.com
Website: www.vijases.com