Gỡ lỗi (Debug) linh hoạt cho tất cả các kịch bản.

Được xây dựng trên công nghệ gỡ lỗi và gỡ lỗi CoreSight ™ tiên tiến của Arm, Trình gỡ lỗi Arm cho phép gỡ lỗi trên tất cả các tác vụ từ nâng cấp phần cứng và chuyển hệ điều hành sang phát triển ứng dụng. Gỡ lỗi các SoC đa lõi phức tạp bằng cách kết nối với các bộ xử lý riêng lẻ hoặc nhiều cấu hình bộ xử lý.

*** Ưu điểm chính:

+ Hỗ trợ cấu hình sẵn cho một loạt các thiết bị dựa trên nền thiết bị Arm.
+ Gỡ lỗi đầy đủ với RTOS, cung cấp điều khiển chạy riêng lẻ và các điểm dừng (breakpoints) phức tạp cho các nhiệm vụ hoặc chủ đề cụ thể.
+ Chu kỳ hướng dẫn chính xác, không xâm phạm và theo dõi dữ liệu.
+ Trình gỡ lỗi cho dòng lệnh (Command line debugger).
+ Quan sát các thanh ghi và thực hiện đưa lên mức thấp.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ tới công ty TNHH Thiết bị khoa học và dịch vụ Việt Nhật – Vijases:

Tel: (+84) 24 66549464
Hotline: (+84) 942798468
Email: Sales@vijases.com ; support@vijases.com
Website: www.vijases.com