Công cụ phát triển của Arm – Cập nhật

Các cập nhật về công cụ phát triển của Arm (tháng 10/2019)

So sánh lựa chọn ARM MDK và ARM DS

Keil MDK: giải pháp phù hợp cho phát triển các ứng dụng trên vi xử lý:

  • Bao gồm Compiler + debugger + analysis tools + IDE
  • Bao gồm thư viện CMSIS, RTOS, middleware
  • Hỗ trợ các dòng vi xử lý đa dạng

Arm DS: Công cụ phù hợp với phát triển hệ phần mềm nhúng trên SoCs:

  • Bao gồm Compiler + debugger + analysis tools
  • Hỗ trợ tất cả các Arm CPUs
  • Phân tích cả cho xử lý đồ họa và cả mức hệ thống
  • Có bao gồm Keil MDK nếu người dùng cần chạy một số ứng dụng trên các vi xử lý tiêu chuẩn

+ Bộ công cụ MDK v5.27

• Hỗ trợ gỡ lỗi chip đa nhân với CMSIS-DAP và ULINKplus
• Xem hướng dẫn tại: https://youtu.be/lMX-2lrv7Zs

+ Diễn đàn trao đổi của Keil chuyển đến trang:

https://community.arm.com/developer/tools-software/tools/f/keil-forum

*** Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ tới Công ty TNHH thiết bị khoa học và dịch vụ Việt Nhật:

Tel: (+84) 24 66549464
Hotline: (+84) 942798468
Email: Sales@vijases.com (bộ phận kinh doanh); support@vijases.com (bộ phận kỹ thuật)
Website: www.vijases.com