Category: Tin tức

Toạ đàm Hiện thực hóa Sản xuất thông minh trong ngành Công nghiệp Điện tử: Cơ hội nào cho thị trường Việt Nam?

Theo số liệu do Chính phủ Việt Nam công bố, ngành Công nghiệp Điện tử là một trong hai ngành định hướng xuất khẩu bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch COVID-19. Mặc dù hầu hết các doanh nghiệp trong ngành là doanh nghiệp đa quốc gia (MNEs) và thích nghi được tốt với […]