Category: Siemes Solid Edge

KHẢ NĂNG ƯU VIỆT CỦA PHẦN MỀM SOLID EDGE PCB TRONG THIẾT KẾ MẠCH PCB_PHẦN 2

Trong phần giới thiệu này, chúng tôi sẽ đề cập tới Phần mềm Solid Edge PCB với các cập nhật mới nhất. Những tính năng này được chắt lọc từ các know how trong tập hợp các doanh nghiệp và giải pháp thuộc hệ sinh thái của Siemens: Sau khi Siemens thực hiện các thương […]

FloEFD for Solid Edge

FloEFD for Solid Edge _ CFD được nhúng hoàn toàn với Solid Edge cho dòng chảy chất lỏng và mô phỏng nhiệt FloEFD cho Solid Edge là công cụ phân tích động lực học chất lỏng tính toán (CFD) mạnh mẽ duy nhất được nhúng hoàn toàn vào Solid Edge. Nó cho phép các kỹ […]

Phần mềm Solid Edge: giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp

SynchronousSynchronous Technology (Công nghệ đồng bộ hóa) 1. Những hiểu biết về Synchronous Technology trong phần mềm Solid Edge PCB Synchronous Technology là lợi thế lớn nhất của phần mềm Solid Edge PCB giúp giải pháp này tách biệt khỏi nhóm MCAD hàng đầu. Cốt lõi của Synchronous Technology là một mô hình hóa lai […]