Category: SIEMENS

FloEFD Standalone

FloEFD Standalone _ Công cụ CFD đồng thời 3D cung cấp trải nghiệm tập trung vào CAD cho tất cả người dùng hệ thống MCAD. FloEFD là công cụ phân tích động lực học chất lỏng tính toán nhanh nhất và hiệu quả nhất được tích hợp chặt chẽ với tất cả các quy trình […]

FloEFD Flexx

FloEFD Flexx _ Cấp phép Flexx cho phép các công ty có chiến lược đa CAD đạt được lợi ích của việc sử dụng FloEFD. FloEFD là công cụ phân tích động lực học chất lỏng tính toán (CFD) nhanh nhất và hiệu quả nhất được tích hợp chặt chẽ với tất cả các quy […]

FloEFD for NX

FloEFD for NX _ CFD được nhúng hoàn toàn vào Siemens NX để mô phỏng dòng chất lỏng và nhiệtFloEFD cho Siemens NX là một công cụ phân tích động lực học chất lỏng tính toán (CFD) mạnh mẽ được nhúng vào Siemens NX. Nó cho phép các kỹ sư thiết kế tải trước CFD bằng cách […]

FloEFD For CATIA V5

FloEFD cho CATIA V5_CFD được nhúng hoàn toàn vào CATIA V5 cho dòng chất lỏng và mô phỏng nhiệt. FloEFD cho CATIA V5 là công cụ phân tích động lực học chất lỏng tính toán (CFD) duy nhất thực sự được nhúng vào CATIA V5. Nó cho phép các kỹ sư thiết kế tải trước […]

FloEFD for PTC Creo _ CFD được nhúng hoàn toàn với Creo (và Pro / EngineER) cho dòng chảy chất lỏng và mô phỏng nhiệt

FloEFD Creo _ CFD được nhúng hoàn toàn với Creo (và Pro / EngineER) cho dòng chảy chất lỏng và mô phỏng nhiệt.FloEFD cho PTC Creo là công cụ phân tích động lực học chất lỏng tính toán (CFD) phổ biến nhất thực sự được nhúng vào Pro / EngineER và Creo. Nó cho phép các kỹ […]

FloTHERM Flexx

FloTHERM Flexx : Kết hợp tuyệ vời Flexx cho phép các công ty sử dụng FloTHERM và FloTHERM XT để giải quyết các thách thức làm mát thiết kế điện tử. Giải quyết các thách thức thiết kế nhiệt khác nhau đòi hỏi phải có công cụ phù hợp. Thực hiện phân tích nhiệt bằng […]

FloTHERM® PACK

FloTHERM® PACK _ Tự động hóa, mô phỏng đặc tính gói IC dựa trên mô phỏng.FloTHERM® PACK là một giải pháp độc đáo, dựa trên web, dễ dàng tạo ra các mô hình nhiệt chính xác, đáng tin cậy của các thành phần IC, bảng thử nghiệm, khai thác thử nghiệm tiêu chuẩn và các […]

FloTHERM PCB

FloTHERM PCB_Công cụ cộng tác cho tất cả  liên quan với thiết kế PCB phát nhiệt FloTHERM PCB là một chương trình phần mềm triệt để, độc đáo để hợp lý hóa việc phát triển các bảng mạch in (PCB), đồng thời đảm bảo thiết kế nhiệt tốt và đẩy nhanh quá trình thiết kế […]

FloTHERM XT

FloTHERM XT _ CFD nhiệt trung tâm CAD từ thiết kế đến sản xuất. FloTHERM XT là một giải pháp mô phỏng nhiệt độc đáo, từng đoạt giải thưởng, có thể được sử dụng trong tất cả các giai đoạn của quy trình thiết kế điện tử – từ thiết kế khái niệm đến sản […]