Category: SIEMENS

Solid Edge Wiring Design

Thiết kế dây trong phần mềm Solid Edge Trong một thế giới ngày càng phức tạp về điện, việc có thể ghi chép và thiết kế chính xác toàn bộ sản phẩm của bạn đã trở thành một thách thức thực sự. Các công cụ vẽ và bảng tính không thông minh không còn có khả […]

KHẢ NĂNG ƯU VIỆT CỦA PHẦN MỀM SOLID EDGE PCB TRONG THIẾT KẾ MẠCH PCB_PHẦN 2

Trong phần giới thiệu này, chúng tôi sẽ đề cập tới Phần mềm Solid Edge PCB với các cập nhật mới nhất. Những tính năng này được chắt lọc từ các know how trong tập hợp các doanh nghiệp và giải pháp thuộc hệ sinh thái của Siemens: Sau khi Siemens thực hiện các thương […]

FloEFD for Solid Edge

FloEFD for Solid Edge _ CFD được nhúng hoàn toàn với Solid Edge cho dòng chảy chất lỏng và mô phỏng nhiệt FloEFD cho Solid Edge là công cụ phân tích động lực học chất lỏng tính toán (CFD) mạnh mẽ duy nhất được nhúng hoàn toàn vào Solid Edge. Nó cho phép các kỹ […]