Category: Phát triển ứng dụng Chip lõi ARM

Debug linh hoạt

Gỡ lỗi (Debug) linh hoạt cho tất cả các kịch bản. Được xây dựng trên công nghệ gỡ lỗi và gỡ lỗi CoreSight ™ tiên tiến của Arm, Trình gỡ lỗi Arm cho phép gỡ lỗi trên tất cả các tác vụ từ nâng cấp phần cứng và chuyển hệ điều hành sang phát triển […]

Streamline

Streamline Performance Analyzer Arm DS-5 Development Studio Streamline performance analyzer enables you to get the best out of your system’s resources and create high performance, energy efficient products. Its innovative user interface brings together system performance metrics, software tracing, statistical profiling and power measurement to present you with a system dashboard where you can quickly identify code […]