Category: MENTOR GRAPHICS

LAYOUT

LAYOUTSử dụng công nghệ dẫn đầu trong lĩnh vực thiết kế mạch để tạo ra các thiết kế phức tạp nhấtCông cụ thiết kế mạch PADS® Professional kết hợp tính dễ sử dụng với chức năng tự động cao để cung cấp cho các kỹ sư quyền kiểm soát đặc biệt đối với việc tạo […]

QUẢN LÝ DỮ LIỆU

QUẢN LÝ DỮ LIỆU Xây dựng và quản lý các linh kiện và tự động hóa quản lý lưu trữ Quản lý thư viện tích hợp có sẵn trong suốt quá trình thiết kế để tạo và quản lý linh kiện cũng như tạo và quản lý tài liệu lưu trữ. + Tạo và chỉnh […]

QUẢN LÝ CÁC HẠN CHẾ

QUẢN LÝ CÁC HẠN CHẾ Quản lý các hạn chế tích hợp sẵn giúp hỗ trợ tốc độ thiết kế PADS® Professional giúp người thiết kế làm việc được với các thiết kế PCB ngày càng mật độ dày đặc, phức tạp bị ràng buộc chặt chẽ với các quy tắc thiết kế. Tài liệu […]

MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH

NHỮNG ĐẶC TÍNH ƯU VIỆT CỦA PHẦN MỀM THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ PADS MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH Giải pháp mô phỏng PCB cho các thiết kế tích hợp cao: phần mềm thiết kế mạch PADS cung cấp các lựa chọn mạnh cho các bản thết kế tích hợp cao. PADS® Professional cung cấp một bộ phần […]

PADS Professionals

PHẦN MỀM THIẾT KẾ MẠCH PADS CỦA MENTOR PADS Professionals Khám phá cách phần mềm PADS Professionals hoàn thành bộ thiết kế PCB đáp ứng tất cả các thách thức về thiết kế, mô phỏng, xác nhận và sản xuất mà mỗi nhóm kỹ sư nhỏ hoặc kỹ sư độc lập phải đối mặt. Chỉ […]