Category: Sản phẩm

THE LOW-CODEEVENT OF THE YEAR

Thế giới của chúng ta đã thay đổi. Chúng ta không còn tạo ra nơi làm việc của tương lai, chúng ta đang sống trong đó. Điều hướng một sự gián đoạn toàn cầu đòi hỏi sự sẵn sàng thay đổi và khả năng thích ứng. Tại cốt lõi của nó, phát triển mã thấp […]

SCALABLE Network News Summer 2020

SCALABLE is committed to the health and safety of our global customers and partners. During this time we have released a series of webinars featuring our innovative software solutions. All webinars are being offered on-demand on our website. Take a glimpse below to see the highlights and watch the full versions at your leisure. 1. […]

Mechanical Design in Solid Edge

Mechanical Design in Solid Edge Solid Edge tiếp tục cải thiện trong lĩnh vực thiết kế với mỗi bản phát hành mới. Video này cho thấy khả năng thiết kế cơ khí hàng đầu trong ngành của Solid Edge. Solid Edge sử dụng công nghệ đồng bộ để giúp bạn tăng tốc thiết kế sản […]