ARM DEVELOPMENT STUDIO

ARM DEVELOPMENT STUDIO

Arm Development Studio hỗ trợ tất cả các loại dự án phát triển phần mềm từ khảo sát kiến trúc đến phát triển các ứng dụng thời gian thực và mã hóa cho các thiết bị. Nó tăng tốc thiết kế hệ thống và phát triển phần mềm cho phép chúng ta có được sản phẩm chất lượng cao hơn đưa đến thị trường nhanh hơn và chi phí hiệu quả.

+ Hỗ trợ tất cả bộ xử lý Arm, bao gồm hỗ trợ các IP Arm cho phép cải tiến sớm hợn.
+ Nhiều công cụ cho tất cả các giai đoạn phát triển sản phẩm bao gồm phê chuẩn cấu trúc, phát triển cho các bộ xử lý SoC phức tạp, các dự án bao gồm nhiều bộ xử lý không đồng nhất và các ứng dụng vi điều khiển.
+ Tận dụng trình biên dịch C / C++, trình gỡ lỗi, công cụ tối ưu hóa, mô hình mô phỏng và kết nối nền tảng cũng như gói phần mềm.
+ Truy cập vào cơ sở dữ liệu của hơn 5.000 thiết bị, phần mềm trung gian miễn phí bản quyền và tích hợp hệ điều hành thời gian thực (RTOS).
+ Giao diện phần mềm được chuẩn hóa dựa theo chuẩn CMSIS phù hợp tính linh động và tái sử dụng mã hiệu quả.
+ Các IDE dễ sử dụng cho phép phát triển nhanh hơn, không có lỗi.
+ Hỗ trợ kỹ thuật có sẵn từ các chuyên gia Arm
+ Quy trình phát triển được chứng nhận ISO.